SIMA biedt oplossingen voor alle landbouwers, ongeacht de grootte van het bedrijf of de productiemethode. Op deze vakbeurs vindt u een uitgebreid productassortiment voor lijngewassen, veeteelt, gespecialiseerde gewassen
En alle volgende sectoren:Tractie-apparatuur, Bewerkingsapparatuur, Boor- en plantmachines, Irrigatieapparatuur, Bevruchtingsapparatuur, Gewasbeschermingsmiddelen, Oogst- en verwerkingsapparatuur
Behandeling, transport en opslag van machines en gebouwen, Bosbouw- en landschapsarchitectuurmateriaal, Agrarische invoer, Veehouderijuitrusting, Producten voor de veehouderij, Onderdelen en accessoires, Robotica, Nieuwe technologie, Duurzame ontwikkeling, Duurzame energie, Diensten, officiële instanties en consultancy.

Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent in

Bezoeken Exposeren