De website www.promosalons.nl wordt beheerd door Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van vakbeurzen in Frankrijk. Door deze website te gebruiken stemt u in met de onderstaande disclaimer.

Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Promosalons Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie, of door het niet kunnen raadplegen van deze website.

Binnen deze website is een aantal externe links opgenomen. Promosalons Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.

Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is toegestaan met vermelding van de bron.